Học Twitter, Google cho phép người dùng nhắc người khác bằng @

Học Twitter, Google cho phép người dùng nhắc người khác bằng @ - Ảnh 1.

Ảnh: TNW

Theo trang tin kỹ thuật The Next Web (TNW), khi bạn soạn thư mới hay hồi đáp email cho ai đó, bạn có thể chèn vào shop email của 1 người trong phần soạn thư bằng bí quyết nhập ký tự @, ngay tắp lự sau đó là tên của họ.

Chẳng hạn, lúc bạn gõ “@Abhimanyu”, nó sẽ tự động liệt kê 1 loạt các người trong danh sách liên lạc của bạn có tên đó, và sau lúc bạn lựa tìm bất cứ ai trong đó, nó sẽ thêm đường link của email gắn kèm với tên người này.

Sau đó, lúc người nhận email của bạn click chuột vào đường link cửa hàng email đó, nó sẽ hiện ra 1 cửa sổ soạn thư mới để họ có thể liên lạc luôn bằng email với người này.

Tính năng này quả thực rất đắc dụng khi bạn buộc phải giới thiệu ai ấy với một người khác, hoặc liệt kê 1 loạt shop email của nhiều người trong 1 email nhanh chóng.

Trong trường thích hợp bạn kể đến ai đấy với một ký hiệu “+” thay vì biểu tượng @, liên lạc ấy sẽ tự động được bổ sung vào như một người nhận khác nữa của email bạn đang soạn.

Học Twitter, Google cho phép người dùng đề cập người khác bằng @ - Ảnh 2.

Ảnh: TNW

Cả 2 tính năng thuận tiện mới này đều đã hoạt động ở giao diện Gmail mới.

Cho thuê wifi du lịch quốc tế